Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Документарний акредитив

Ми пропонуємо Клієнтам, які розпочинають співпрацю з новими партнерами та прагнуть уникнути фінансово-матеріальних втрат, використовувати для розрахунків документарні акредитиви.

Важливими перевагами акредитиву, порівняно з банківськими гарантіями чи документарним інкасо, є зведення до мінімуму ризиків втрат від невиконання чи неналежного виконання умов контракту та, поряд з цим, можливість отримати дешевше фінансування, у випадку відсутності в Клієнта власних обігових коштів для проведення цієї операції. Водночас, Експортер може бути впевненим у своєчасній та повній оплаті за відвантажений товар чи надані послуги.

Клієнти малого та середнього бізнесу — фізичні особи-підприємці, юридичні особи та інші з річним доходом не більше 50 млн. грн.

Банк надає такі види документарних акредитивів:

 • відкличні та безвідкличні;
 • підтверджені та непідтверджені.

Акредитив може виконуватись шляхом:

 • платежу по пред’явленні відповідних документів (негайно);
 • відстроченого платежу (на визначену в умовах дату);
 • акцепту (замість зарахування коштів Банк — платник акцептує вексель);
 • негоціації (викуп негоціюючим банком тратт, виставлених на банк — емітент чи підтверджуючий банк).

Акредитиви можуть бути також:

 • трансферабельними (переказними — бенефіціар може перевести такий акредитив на інших осіб);
 • з «червоним застереженням» (red clause — передбачає авансовий платіж на користь бенефіціара ще до пред’явлення основних документів);
 • револьверними (сума акредитиву поновлюється після здійснення по ньому оплати);
 • резервними (Stand — By Letter of Credit — виконують роль банківських гарантій).

Акредитив може відкриватись:

 • на покритій основі - за рахунок власних коштів Клієнта;
 • на непокритій основі - за рахунок кредитних ресурсів Банку.

Вибравши пропонований механізм фінансування, Ви отримаєте перевагу:

 • зменшення ризику зовнішньоекономічної операції;
 • вибору оптимальних умов розрахунків — різні види акредитивів;
 • можливості уникнення авансових платежів;
 • використання системи S.W.I.F.T, яка допомагає вести оперативну співпрацю по акредитиву з будь — яким великим банком Світу.

Детальніше про акредити для малого та середнього бізнесу

Цілодобовий контакт-центр