Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Документарне інкасо

Банк обслуговує експортне та імпортне документарне інкасо в іноземній валюті, яке використовується Клієнтами для розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами. Ми пропонуємо Клієнтам використовувати цю форму розрахунків лише з тими контрагентами, які мають хорошу ділову репутацію з підтвердженням тривалих бездоганних торгових стосунків. При проведенні розрахунків за документарним інкасо, Банк передає Імпортеру документи лише після їх оплати або акцепту векселя, мінімізуючи таким чином, до моменту завершення розрахунків, ризик втрати Експортером свого товару. Водночас, в інтересах Імпортера оплата відбудеться за фактично поставлений/відправлений товар, що підтверджують, надані в Банк товаророзпорядчі документи.

Клієнти малого та середнього бізнесу — фізичні особи-підприємці, юридичні особи та інші з річним доходом не більше 50 млн. грн.

Банк обслуговує:

  • документарне інкасо — платежі здійснюються Банком на основі торгівельних комерційних документів (транспортних накладних, векселів, страхових та інших документів);
  • чисте інкасо — платежі здійснюються Банком лише на підставі фінансових документів (векселів і т.п.).

Детальніше про документарне інкасо для малого та середнього бізнесу

Цілодобовий контакт-центр