Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Банківська гарантія

Якщо партнери по бізнесу вимагають підтвердження Вашої платоспроможності та своєчасного виконання господарських зобов’язань, Банк пропонує скористатись банківською гарантією.

Банк надає такі види гарантій:

  • за резидентністю бенефіціара (особа, на користь якої надається гарантія):

— міжнародна гарантія — надана на користь бенефіціара — нерезидента;

— внутрішня гарантія — надана на користь бенефіціара — резидента.

  • за призначенням:

— пряма банківська гарантія (гарантія);

— непряма банківська гарантія (контргарантія).

  • за ознакою видачі:

— платіжна гарантія — стосовно виконання Клієнтом платіжних зобов’язань перед торговим партнером (бенефіціаром), передбачених відповідним контрактом/договором;

в т. ч.:

— гарантія для фірм туристичної діяльності — щодо виконання Клієнтом своїх зобов’язань перед туристами відповідно до Договору на туристичне обслуговування;

— гарантія повернення авансового платежу — щодо повернення Клієнтом раніше отриманої суми авансового платежу від торгового партнера (бенефіціара), у випадку невиконання зобов’язань по контракту/договору.

— гарантія виконання — щодо виконання Клієнтом своїх зобов’язань перед замовником робіт/послуг (бенефіціаром), передбачених контрактом/договором.

— тендерна гарантія — щодо виконання Клієнтом тендерних зобов’язань перед замовником/підрядником.

— гарантія повернення кредиту — щодо виконання Клієнтом своїх зобов’язань перед Кредитором щодо своєчасного погашення кредитної заборгованості.

  • за зміною умов:

— безвідклична гарантія;

— відклична гарантія.

Банк надає гарантії в національній та іноземній валютах.
Суттєва економія витрат досягається за рахунок різниці між вартістю кредиту та гарантії.

На прохання Клієнта, Банк може видати на користь його контрагента, відповідну банківську гарантію залежно від виду ризику проведення тієї чи іншої операції. Це дозволить уникнути можливих втрат при виконанні умов контрактів та здійсненні розрахунків.

Клієнти малого та середнього бізнесу — фізичні особи-підприємці, юридичні особи та інші з річним доходом не більше 50 млн. грн.

Детальніше про банківську гарантію для малого та середнього бізнесу

Цілодобовий контакт-центр