Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Детальніше про депозити

[form id=34]

Параметри депозитДепозит на вимогу «Комфортний»Строковий депозит «Стандарт плюс»Строковий депозит «Ринковий плюс»Строковий депозит «Ресурсний»
Корпоративні клієнти резиденти резиденти та нерезиденти резиденти резиденти та нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів)
Валюта UAHUAH, USD, EUR, PLNUAH, USD, EURUAH
Сума min: 100

max: необмежена
незнижувальний залишок: 100
min: UAH — 50 000 (2−30 днів)
UAH — 5 000 (від 31 дня)
USD/EUR/PLN — 1 000

max: необмежена
min: UAH — 250 000
USD/EUR — 50 000

max: необмежена
min: 10 000 000

max: необмежена
Процентна ставка— змінна (залежить від суми залишку)
— може змінюватися Банком в односторонньому порядку
фіксована
Строк* 1 рікUAH: 2 дні—72 місяців
USD/EUR/PLN: 1 рік—72 місяців
UAH: 2—6 днів, 1,2,3 тижні, 1,2,3 місяці

USD/EUR: 1,2,3 тижні, 1,2,3 місяці
2 дні—12 місяців
* строк депозиту не включає дня зарахування коштів на депозит та включає день повернення депозиту
Розміщення  — первинний внесок: з будь-якого поточного рахунку клієнта в день підписання Договору банківського вкладу;
 — поповнення: безготівкове з будь-якого поточного рахунку клієнта протягом строку дії Договору банківського вкладу
— безготівково з будь-якого поточного рахунку клієнта в день підписання Додаткового договору до Генерального договору
Поповнення такні
Часткове зняття такні
Нарахування процентівпроценти нараховуються на суму фактичного залишку коштів на рахунку, з дня наступного за днем надходження кожної суми поповнення депозиту у Банк (в тому числі при зарахуванні процентів (капіталізації)), до дня, який передує її списанню з рахунку або списанню з рахунку з інших підставпроценти нараховуються з дня, наступного за днем зарахування суми на депозитний рахунок у Банку, до дня, який передує його поверненню Клієнтові або списанню з його депозитного рахунку
Виплата процентів— за весь строк депозиту (крім останнього місяця);
— щомісячно шляхом капіталізації;
— за останній місяць на поточний рахунок клієнта, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК»
 — щомісячно на поточний рахунок клієнта, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК»— в день повернення депозиту на поточний рахунок клієнта, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК»— щомісячно на поточний рахунок клієнта, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» або в іншому банку
Дострокове розірваннятакнітак
Повернення на поточний рахунок клієнта, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК»на поточний рахунок клієнта, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» або в іншому банку
Пролонгаціяніні
Комісіявідсутнявідсутня
Укладення Генерального договоруні-так (один депозитний рахунок-один Генеральний Договір)
— на одному депозитному рахунку (в межах дії Генерального договору) може бути розміщено будь-яку кількість різних депозитів
Укладення інших договорівДоговір банківського вкладуДодатковий договір до Генерального договору (при розміщенні кожного зокрема депозиту)
Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)