Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Детальніше про депозити

[form id=34]

Параметри депозитів Депозит на вимогу
«Вільний (Особливий)»
Строковий депозит
«Стандарт плюс»
Строковий депозит
«Ринковий плюс»
Строковий депозит
«Ресурсний»
Строковий депозит
«Ресурсний плюс»
Корпоративні клієнти резиденти резиденти та нерезиденти резиденти та
нерезиденти
резиденти та
нерезиденти
резиденти та
нерезиденти
Валюта UAH UAH, USD, EUR, PLN UAH, USD, EUR UAH, USD, EUR UAH, USD, EUR
Сума min: 1
max: необмежена
незнижувальний залишок: 1
min: UAH — 50 000
(2−30 днів)
UAH — 5 000 (від 31 дня)
USD/EUR/PLN — 1 000
max: необмежена
min: UAH — 250 000
USD/EUR — 50 000
max: необмежена
min: UAH — 10 000 000
USD/EUR — 200 000
max: необмежена
min: UAH — 10 000 000
USD/EUR — 200 000
max: необмежена
Процентна ставка — змінна (залежить від суми залишку)
 — може змінюватися Банком в
односторонньому порядку
фіксована
Строк* 1 рік UAH: 2 дні — 72 місяців
USD/EUR/PLN: 1 місяць —
72 місяців
UAH: 2—6 днів,
1, 2, 3 тижні,
1, 2, 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21, 24 місяці
USD/EUR: 1, 2, 3 тижні,
1, 2, 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24 місяці
UAH: 2 дні - 24 місяці
USD/EUR: 1 тиждень —
24 місяці
UAH: 2 дні - 24 місяці
USD/EUR: 1 тиждень —
24 місяці
* строк депозиту не включає дня зарахування коштів на депозит та включає день повернення депозиту
Розміщення  — первинний внесок: з будь-якого
поточного рахунку клієнта в день
підписання Договору банківського
вкладу;
 — поповнення: безготівкове з
будь-якого поточного рахунку клієнта
протягом строку дії Договору
банківського вкладу
— безготівково з будь-якого поточного рахунку клієнта в день підписання Додаткового договору до
Генерального договору
Поповнення так ні
Часткове зняття так ні
Нарахування процентів проценти нараховуються на суму
фактичного залишку коштів на
рахунку, з дня наступного за днем
надходження кожної суми поповнення
депозиту у Банк (в тому числі при
зарахуванні процентів (капіталізації)),
до дня, який передує її списанню
з рахунку або списанню з рахунку
з інших підстав
проценти нараховуються з дня, наступного за днем зарахування суми на депозитний рахунок у Банку, до дня,
який передує його поверненню Клієнтові або списанню з його депозитного рахунку
Виплата процентів — за весь строк депозиту (крім
останнього місяця);
 — щомісячно шляхом капіталізації;
— за останній місяць на поточний
рахунок клієнта, відкритий
в АТ «КРЕДОБАНК»
 — щомісячно на поточний
рахунок клієнта, відкритий
в АТ «КРЕДОБАНК»
— в день повернення
депозиту на поточний
рахунок клієнта,
відкритий в
АТ «КРЕДОБАНК»
— щомісячно на
поточний рахунок
клієнта, відкритий
в АТ «КРЕДОБАНК»
або в іншому банку
— щомісячно на
поточний рахунок
клієнта, відкритий
в АТ «КРЕДОБАНК»
або в іншому банку
Дострокове розірвання так ні ні так ні
Повернення на поточний рахунок клієнта, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» на поточний рахунок
клієнта, відкритий в
АТ «КРЕДОБАНК»
або в іншому банку
на поточний рахунок
клієнта, відкритий в
АТ «КРЕДОБАНК»
або в іншому банку
Пролонгація ні ні
Комісія відсутня відсутня
Укладення Генерального
договору
ні  — так (один депозитний рахунок — один Генеральний Договір);
— на одному депозитному рахунку (в межах дії Генерального договору) може бути розміщено
будь-яку кількість різних депозитів
Укладення інших договорів Договір банківського вкладу Додатковий договір до Генерального договору (при розміщенні кожного зокрема депозиту)
Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)