Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Програма реструктуризації кредитної заборгованості

Програма зміни умов кредитування без зміни валюти кредитування (реструктуризація):

1. Збільшення строку кредитування позичальника не більше як на 10 років.

2. Зменшення діючої за валютним кредитом відсоткової ставки на:

 • 0 п. п., якщо діюча за валютним кредитом відсоткова ставка не перевищує 9% річних (включно);
 • до 1 п. п., якщо діюча за валютним кредитом відсоткова ставка більша 9% та не перевищує 12% річних (включно);
 • до 2 п. п., якщо діюча за валютним кредитом відсоткова ставка більша 12% річних.

3. Встановлення кредитних канікул на сплату основної суми боргу строком до 6 місяців.

4. Гривневий еквівалент платежу після внесення змін в умови кредитування не повинен бути меншим за гривневий еквівалент станом на 01.07.2014 р. платежу по кредиту до внесення змін в умови кредитування з урахуванням на вказану дату: офіційного валютного курсу НБУ, фактичної заборгованості за основним боргом, діючої відсоткової ставки, строку до завершення кредиту.

5. Встановлення мотиваційної знижки для позичальника — додаткове (можливе застосування одночасно з п. 2) зменшення діючої відсоткової ставки за умови дострокової сплати клієнтом:

 • 10% основної суми боргу на момент звернення клієнта — 0,5 п. п. на строк 6 місяців;
 • 25% основної суми боргу на момент звернення клієнта — 1 п. п. на 12 місяців;
 • 50% основної суми боргу на момент звернення клієнта — 1,5 п. п. на 24 місяці.

Мотиваційна знижка кожного разу встановлюється на основі письмової заяви клієнта.

Банк має право не встановлювати мотиваційну знижку, визначену у п. 5 цієї Програми, якщо у позичальника наявна прострочена заборгованість на момент звернення до Банку з відповідною письмовою заявою.

Банк має право достроково припинити встановлену мотиваційну знижку, визначену у п. 5 цієї Програми та/або скасувати зменшення відсотків відповідно до п. 2 цієї Програми, якщо у позичальника виникне прострочена заборгованість строком понад 30 днів.

Для можливості скористатись позичальнику даною програмою необхідно подати до Банку:

 1. Відповідну заяву клієнта (додається Додаток).
 2. Анкету клієнта (буде надіслано додатково ДРС).
 3. Актуальні документи про доходи.
 4. Якщо документи на право власності не були передані на зберігання Банку, то обов’язково передати при реструктуризації:
 • Свідоцтво про право власності / Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно / Реєстраційне посвідчення / Державний акт про право власності на земельну ділянку чи договір оренди земельної ділянки / договори, за якими відповідно до законодавства передбачається перехід права власності, зокрема: договір купівлі-продажу, договір міни, дарування тощо, керуючись «Положенням про забезпечення кредитних операцій».
 • Технічний паспорт.
 • Будинкову книгу.
Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)