Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Ліміт кредитування (з регулярними надходженнями)

[form id=105]

Ліміт кредитування може бути встановлений двома шляхами

  • Автоматичного встановлення;
  • Звернення на відділення.
Умови продуктуАвтоматичне встановленняЗвернення на відділення

Тип продукту

Кредитування рахунку

Кредитування рахунку

Термін

До моменту пред’явлення вимог

До моменту пред’явлення вимог

Сума

Min. 2000,00 грн, max-100 000.00 грн

Min. 2000,00 грн, max-100 000.00 грн

Сума

Не більше 100% середньомісячних безготівкових
надходжень на рахунок

250% середньомісячних безготівкових
надходження на рахунок

Ставка

30%
30%
Реальна річна ставка34,84%36,17%

Комісія

відсутня

0,5% від суми кредитного ліміту/розміру збільшення

Тарифні пакети

SMART, START, VIP, ELITE

Базовий, START, SMART, VIP, ELITE

Порядок погашення кредиту

При надходженні коштів на рахунок, погашення нарахованих процентів здійснюється щомісячно при надходженні коштів на рахунок, але не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем нарахування або за рахунок доступного ліміту кредитування.

Можливі наслідки в разі невиконання клієнтом обов’язків за договором:
Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який сплачується
пеня (але не більше 15% від суми простроченого платежу) за кожен день такої прострочки — за несвоєчасне виконання кожного грошового
зобов’язання за договором про споживчий кредит.
Споживач має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів у порядку та на умовах, визначених Законом
України
«Про споживче кредитування». Клієнт має право в будь-який момент повністю погасити заборгованість за Договором кредитування
рахунку.

[calculator id=93]

Застереження: наведені обчислення реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту для споживача є репрезентативними та базуються на обраних споживачем умовах кредитування і на припущенні, що договір про споживчий кредит залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі. Реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що Позичальник здійснив операцію використання кредитних коштів в сумі встановленого ліміту на вище вибраних умовах; Позичальник здійснював погашення боргу (тіла кредиту) рівними частинами протягом одного року; процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту

Типова форма договору

Правила надання комплексних банківських послуг фізичним особам у АТ «Кредобанк» (оферта)

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)