Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Кредоавто

Відповідно до ч. 8 ст. 9 Закону України «Про споживче кредитування» АТ «Кредобанк» надає інформацію про відсоткові ставки та тарифи кредитного продукту:

Умови кредитування:

  • Об'єкт кредитування — нові легкові автомобілі категорії В.
  • Строк кредитування — до 7 років.
  • Валюта кредитування — кредитування здійснюється в національній валюті.
  • Забезпечення кредиту — придбаний транспортний засіб.
  • Схема погашення кредитної заборгованості — ануїтетна (щомісяця рівними платежами).
  • Не передбачає оформлення тарифного плану.
  • Відмова від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору неможлива

Цінові умови кредитування

Сума власних коштів від 10%
до 19,99%
від 20%
до 29,99%
від 30%
до 39,99%
від 40%
до 49,99%
від 50%
до 59,99%
від 60%
до 69,99%
від 70%
Термін кредитування Процентна ставка
12 міс 8,99% 8,99% 7,99% 6,99% 4,99% 2,99% 0,01%
24 міс 12,99% 12,99% 11,99% 10,99% 8,99% 7,99% 4,99%
36 міс 12,99%* 12,99%* 12,99%* 11,99%* 10,99%* 8,99%* 6,99%*
48 міс 15,99%* 14,99%* 14,99%* 13,99%* 12,99%* 11,99%* 7,99%*
60 міс 15,99%* 15,99%* 14,99%* 13,99%* 13,99%* 11,99%* 8,99%*
72 міс 15,99%* 15,99%* 15,99%* 14,99%* 13,99%* 12,99%* 9,99%*
84 міс 16,99%* 15,99%* 15,99%* 14,99%* 14,99%* 12,99%* 10,99%*
Марка авто Автомобілі всіх марок
Комісія за видачу 1,50%
Страхування від нещасних
випадків (НВ), % від суми
кредиту
2,99% (Лише на перший рік)
Альтернативне страхування
НВ на 2 роки
Відсутнє
Нотаріальні послуги
(одноразово)
3085 грн.

*Ставка змінювана (зміна відбувається з 25 місяця кредитування).

Процентна ставка, відсотки річних (максимальна)16,99%

Сума/ліміт кредиту, грн
Мін: 1 грн.
Макс: 2 000 000.00 грн. — при участі власними коштами не менше 10%;
3 000 000.00 грн. — при участі власними коштами не менше 20%;
4 000 000.00 грн. — при участі власними коштами не менше 30%.


Дані умови кредитування не є рекламою та надаються виключно з метою попереднього ознайомлення зі схемами кредитування у АТ «КРЕДОБАНК».

Детальну інформацію можна отримати звернувшись за номером Контакт-Центру (0−800−500−850) або заповнивши коротку форму на сайт банку і наш менеджер зв’яжеться з Вами.

Страхування:

Позичальник забезпечує здійснення страхування транспортного засобу на умовах повне автокаско* та Цивільної відповідальності Позичальника (ОСЦВ) в будь-якій страховій компанії, яка є партнером банку по страхуванню автомобілів категорії В (фізичні особи).

*База розрахунку каско є вартість ТЗ (орієнтовний тариф каско складає від 6%). Розрахувати розмір страхового платежу можна в кредитному калькуляторі.

Сплата збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі

Об'єктом оподаткування є вартість автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість. Диференційовані ставки збору встановлені залежно від вартості об'єкта:

  • 3% - якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2022 році із суми до 409 365 грн.);
  • 4% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2022 році із суми більше 409 365 грн. до 719 490 грн.);
  • 5% - якщо вартість легкового автомобіля перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року (у 2022 році із суми понад 719 490 грн.). Збір сплачується із вартості автомобіля без урахування податку на додану вартість, якщо суму такого податку зазначено в документі, який підтверджує ціну транспортного засобу.

[calculator id=73]

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

1. У разі прострочення сплати платежів за кредитом, відсотків за користування кредитом, інших платежів: пеня у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який сплачується пеня (але не більше 15%
(п`ятнадцяти відсотків) від суми простроченого платежу) — за несвоєчасне виконання кожного грошового зобов`язання за договором про
споживчий кредит.
2. За ненадання на вимогу банку документів для оцінки фінансового стану споживач сплачує штраф у розмірі 1000 грн. за кожне таке порушення.
3. За перешкоджання банку в проведенні перевірки наявності та технічного стану транспортного засобу, оформленого для забезпечення
виконання зобов’язань по цьому кредитному договору або ненадання на першу вимогу банку документів та інформації, що підтверджують
актуальний стан транспортного засобу, право володіння, користування та розпорядження предметом застави, — споживач сплачує штраф у
розмірі 1000 грн. за кожне таке порушення.
4. У випадку незастрахування на користь банку споживачем та/або третіми особами в одній із страхових компаній, які відповідають вимогам
банку та перелік яких розміщено на офіційній Інтернет сторінці банку, транспортного засобу, який буде переданий у заставу в забезпечення
виконання зобов’язань по договору про споживчий кредит чи несвоєчасного його страхування протягом терміну дії договору про споживчий
кредит, в тому числі і по закінченню дії попереднього договору страхування споживач сплачує на користь банку штраф у розмірі 0.6% від суми
заборгованості по кредиту), один раз на місяць за кожен випадок порушення будь-якої із вищевказаних вимог.

Штрафи, що застосовуються одноразово, нараховуються в наступному місяці, що настав за місяцем порушення або виявлення порушення.
Щомісячні штрафи, нараховуються щомісячно, починаючи з наступного місяця, що настав за місяцем порушення або виявлення порушення.
Сума заборгованості за кредитом визначається станом на 1 число кожного місяця, в якому нараховується штраф. У випадку виконання вказаних
обов`язків/вимог штраф скасовується з наступного місяця за місяцем виконання.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як
обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або
законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Істотні характеристики продукту «Кредоавто»

Цілодобовий контакт-центр