Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Рефінансування + додаткові кошти

Продукт «Рефінасування + додаткові кошти» дозволить суттєво зменшити щомісячний платіж за кредитом або отримати додаткові кредитні кошти.

Переваги «Рефінансування + додаткові кошти»:

  • перекредитовуємо до 500 000 грн + можливість додатково отримати гроші на будь-які цілі
  • без страхування
  • без застави та поручителів
  • комісія за дострокове погашення — відсутня
  • термін від 6 до 60 місяців
  • фіксований щомісячний платіж
  • фіксована ставка протягом всього терміну кредитування
  • комісія за відкриття картки та поточного рахунку — 200 грн, або зарахування на діючу картку Кредобанку
Кредитний продуктНаявність документів про доходи
Сума кредиту
(на руки)
Річна процентна
ставка
Порядок визначення
процентних ставок та їх сплата
«Рефінансування Стандарт»Без довідки про доходи1 000 − 50 000 грн
65%
Фіксована процентна ставка,
з щомісячною сплатою відсотків
кожного числа, що відповідає
даті укладення договору.
«Рефінансування VIP»З довідкою про доходи від 3 місяців або
виписку з банку від 3 місяців заробітної плати
або довідка ОК7 з Пенсійного фонду України
50 001−100 000 грн
55%
«Рефінансування VIP+»Виписку з банку за останні 6−12 місяців заробітної
плати
100 001−500 000 грн
35%

Незалежно від обраного кредитного продукту, для детального аналізу, Банк має право запросити від Клієнта додаткові документи.

Після укладення договору, Клієнт має право відмовитися від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору
(у разі відмови від такого договору клієнт сплачує відсотки за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою
договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

Для ознайомлення з умовами договору (оферти) та інших типових договорів про надання банківських послуг просимо перейти за посиланням.

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

Пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який сплачується пеня (але
не більше 15% (п`ятнадцяти відсотків) від суми простроченого платежу) — за несвоєчасне виконання кожного грошового зобов`язання за договором про
споживчий кредит.
Штраф у розмірі 5% (п`яти відсотків) від суми кредиту за договором про споживчий кредит — одноразово за кожен випадок не надання Позичальником, в
строки визначенідоговором про споживчий кредит, до Банку офіційних документів, які підтверджують отримання та розмір доходів за останні шість місяців.
Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати
половини (50%) суми, одержаної споживачем за таким договором.

[calculator id=47]

* сума платежу за розрахунковий період (місяць) включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб.

Калькулятор готівкового кредитування. Рефінансування

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «Рефінансування Стандарт»

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «Рефінансування VIP»

Істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту «Рефінансування VIP+»

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)