Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Доступна іпотека 7%

Програма реалізується Урядом України за ініціативи
Президента України через Фонд розвитку підприємництва.

Якщо ви запланували купівлю помешкання в новозбудованому будинку чи на вторинному ринку, ми станемо вашим партнером в фінансовому аспекті цього питання і допоможемо втілити плани в життя.

Хто може взяти участь в програмі «Доступна іпотека»?

Якщо коротко, програма «Доступна іпотека 7%» розрахована для сімей, які планують придбати помешкання на первинному або вторинному ринках. Кредит видається особам з офіційним працевлаштуванням і доступний як для найманих працівників, так і для самозайнятих осіб — фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Ви можете взяти участь в програмі, вже маючи у власності нерухомість, площа якої не перевищує нормативної площі за програмою. Що таке нормативна площа, якої величини квартиру ви можете купити, особам, якого віку надають кредити за програмою «Доступна іпотека 7%» читайте нижче.

Дивіться також: найчастіші запитання щодо програми «Доступна іпотека 7%»

Відсоткові ставки за іпотечним кредитом

Ви отримуєте кредит під 7% річних при виконанні усіх умов програми «Доступна іпотека 7%». Базові ставки за іпотечним кредитом становлять UIRD12M +4,5% або UIRD12M +9%, в залежності від ступеня завершеності будівництва. Різницю між базовою ставкою та ставкою за програмою «Доступна іпотека 7%» банку компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Ознайомитися зі значенням ставки UIRD12M.

Базова процентна ставка за іпотечним кредитом


Компенсаційна
відсоткова ставка,
% річних
Для іпотечних кредитів, наданих на
придбання квартир або індивідуальних
житлових будинків в об'єкті завершеного
будівництва
Для іпотечних кредитів, наданих на
придбання майнових прав на квартири
або індивідуальні житлові будинки в
об'єкті незавершеного будівництва


UIRD12M + 4,5%
UIRD12M + 9%

Після закінчення будівництва та прийняття
в експлуатацію предмета іпотеки:

UIRD12M + 4,5%


7%

Однак, ви можете втратити можливість сплати кредиту за пільговою ставкою у випадку, якщо порушите умови договору кредитування. Наприклад, протермінуєте оплату частини кредиту чи нарахованих процентів за кредитом більш ніж на 30 днів.

Читайте також: Кредобанк видав перший кредит за програмою «Доступна іпотека 7%»

Комісія за видачу кредиту 0,5% від суми кредиту

Об'єкт кредитування:

 • квартира в житловому будинку квартирного типу (багатоквартирному будинку), без обмеження строків введення в експлуатацію, окрім міст-мільйонників, для яких строк не більше 10 років, що передують поточному;
 • індивідуальний житловий будинок, разом із земельною ділянкою на якій він розташований, без обмеження строків введення в експлуатацію, окрім міст-мільйонників, для яких строк не більше 10 років, що передують поточному;
 • майнові права на квартиру в об'єкті незавершеного будівництва та/або індивідуальний житловий будинок, які придбаваються або будівництво яких фінансується (інвестується) позичальниками.

Основне, що треба знати

 • Максимальна сума кредиту до 2 000 000 грн (мінімальна сума кредиту від 100 000 грн);
 • Максимальна вартість предмета іпотеки до 2 500 000 грн
 • Максимальний термін до 240 місяців (мінімальний термін — не визначено);
 • Участь власними коштами від 20% (банк має право в певних ситуаціях, для розгляду кредитної заявки, вимагати від клієнта участь власними коштами від 50%).
 • Нормативна площа предмета іпотеки має складає 50 кв. метрів загальної площі предмета іпотеки на одного громадянина чи сім'ю з двох осіб та 20 кв. метрів — на кожного наступного члена сім'ї.

Калькулятор іпотечного кредиту за програмою «Доступна іпотека»

[calculator id=119]

* Розрахунок платежу за іпотечним кредитом в рамках програми «Доступна іпотека» здійснено із застосуванням компенсаційної ставки — 7% річних.

Сума платежу за розрахунковий період (місяць) включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за додаткові та супутні послуги банку, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб.

Застереження: наведені обчислення орієнтовної реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту для позичальника є репрезентативними та базуються на обраних Позичальником умовах кредитування, викладених вище, і на припущенні, що кредитний договір залишатиметься дійсним протягом погодженого строку, а банк і позичальник виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в кредитному договорі. Орієнтовна реальна річна процентна ставка обчислена на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги банку залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії кредитного договору.

Критерії для учасника програми «Доступна іпотека»

 • громадянин України;
 • позичальник та члени його сім'ї не повинні мати у власності об'єктів житлової нерухомості та/або чинних договорів з фінансування (інвестування) будівництва житлової нерухомості та/або майнових прав на об'єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, якщо їх сукупна площа перевищує нормативну площу предмета іпотеки;
 • офіційне працевлаштування;
 • мати сукупний чистий дохід, який надає можливість здійснювати платежі з погашення та обслуговування іпотечного кредиту відповідно до правил і процедур банку;
 • вік позичальника на дату закінчення строку іпотечного кредиту не повинен перевищувати 70 років (включно). У випадку якщо вік позичальника більше 65 років, але менше 70 років, вимагається порука платоспроможної особи, вік якої на дату закінчення кредитної угоди не перевищуватиме 65 років;
 • позичальник та члени його сім'ї можуть отримати державну підтримку тільки за одним іпотечним кредитом відповідно до цього Порядку.

Необхідні документи

 • Паспорт громадянина України;
 • Ідентифікаційний код;
 • Довідка/виписка про доходи за останні 6 місяців (для осіб, які ведуть підприємницьку або незалежну професійну діяльність — за 12 місяців);
 • Документи, які стосуються об'єкта кредитування та/або предмету іпотеки;
 • Довідка про реєстрацію місця проживання позичальника та членів його сім'ї;
 • Копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
 • Копія свідоцтва про народження дитини/дітей (за наявності);
 • Довідка про перебування на квартирному обліку (за наявності);
 • Документи, що підтверджують право власності на нерухомість клієнта та/або членів його сім'ї (за наявності);

Що ще треба знати

 • Вид процентної ставки: змінна;
 • Забезпечення: іпотека майнових прав на нерухомість, іпотека нерухомості;
 • Схема погашення: класична, ануїтетна;
 • Відкриття поточного рахунку — тариф відповідно до обраного тарифного пакету. З тарифними пакетами та їх вартістю можна ознайомитись тут
 • Перелік акредитованих забудовників знаходиться тут
 • Страхування: предмет іпотеки — орієнтовно 0,23% від заставної вартості предмета іпотеки (окрім іпотеки майнових прав на нерухомість), щорічно; Життя Позичальника — орієнтовно 0,6% від залишку кредитної заборгованості, щорічно;
 • Оцінка нерухомості СОД — відповідно до тарифів обраного оцінювача (окрім майнових прав на нерухомість);
 • Нотаріальні витрати — податки та збори пов’язані із нотаріальним укладенням договору іпотеки відповідно до податкового законодавства, а також оплата послуг нотаріуса відповідно до тарифів обраного нотаріуса;
 • З типовим кредитним договором можна ознайомитись за посиланням типовий кредитний договір.

Маєте запитання?

Домовтеся з нами на відеозустріч онлайн. Консультант Кредобанку допоможе вам розібратись в нюансах іпотечного кредитування.

Додаткова інформація:

UIRD12M — індикативна ставка Українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб, яка публікується щоденно на офіційному сайті Національного банку України.

У квітні 2022 року розрахункове значення UIRD12M становить 8,99%

Наші менеджери допоможуть вам розібратись в усіх деталях іпотеки. Телефонуйте 0−800−500−850.


Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

1. У разі прострочення сплати платежів за кредитом, відсотків за користування кредитом, інших платежів: пеня у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України, від суми простроченого платежу, що діяла у період, за який сплачується пеня (але не більше 15%
(п`ятнадцяти відсотків) від суми простроченого платежу) — за несвоєчасне виконання кожного грошового зобов`язання за договором про
споживчий кредит.
2. У розмірі 200,00 грн (двісті гривень/ні 00 копійок) одноразово за кожен окремий випадок порушення, невиконання або неналежного
виконання обов`язків/вимог:
—  надання на вимогу банку документів для оцінки фінансового стану споживача;
— не прописувати (реєструвати) без дозволу банку, будь-яких осіб у пропонованій в заставу нерухомості;
— сприяти банку в проведенні перевірки наявності та технічного стану нерухомого майна, яке буде передане в іпотеку чи майнові права на яке
будуть передані у заставу;
— надавати на першу вимогу банку документи, що підтверджують право власності на предмет іпотеки та державну реєстрацію такого права.
3. У розмірі 0,4% (0 цілих 4 десятих відсотків) від суми заборгованості за кредитом на дату порушення, щомісячно за кожен випадок порушення,
невиконання або неналежного виконання обов`язків/вимог:
1)Позичальник зобов’язаний здійснити у страховій компанії, яка відповідає вимогам банку до моменту видачі кредиту та протягом усього строку
дії цього кредитного договору, щорічне страхування на користь банку на весь період дії кредитного договору — життя та працездатності
позичальника на суму кредиту, а кожний наступний рік на суму, не меншу залишку фактичної заборгованості за кредитом — предмета іпотеки на
його повну заставну вартість, від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування;
2) зареєструвати право власності на придбане за рахунок отриманого кредиту нерухоме майно та не пізніше 15 (п`ятнадцяти) днів від дня
реєстрації, представити в банк усі підтверджуючі реєстрацію документи;
4. У розмірі 0,4% (0 цілих 4 десятих відсотків) від суми заборгованості за кредитом на дату порушення, щомісячно за кожен випадок порушення,
невиконання або неналежного виконання обов`язків/вимог щодо надання документального підтвердження повного виконання розрахунків між
продавцем та позичальником (покупцем) за договором купівлі-продажу нерухомого майна, яке придбається за рахунок кредиту, у вигляді копії
«Нотаріально посвідчених (-ої) заяв (-и) про повний розрахунок».

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як
обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або
законом.
Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Істотні характеристики послуги «Доступна іпотека 7%»

Цілодобовий контакт-центр