Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Вимоги до нотаріусів, які бажають пройти акредитацію

Вимоги ПАТ «КРЕДОБАНК» (надалі — «Банк») до нотаріусів, які бажають пройти акредитацію і надавати клієнтам Банку додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договорів про споживчий кредит, отриманням, обслуговуванням та поверненням споживчих кредитів:

  1. Надання нотаріусом документів, необхідних для акредитації згідно внутрішніх нормативних документів Банку;
  2. Нотаріус повинен займатися приватною нотаріальною діяльністю щонайменше протягом останніх 2 років;
  3. Нотаріус згідний використовувати типові шаблони договорів, затверджені Правлінням Банку;
  4. Відсутність інформації щодо негативної ділової репутації нотаріуса, наявності кримінальних проваджень стосовно нотаріуса та інших відомостей, негативно впливають на ділову репутацію нотаріуса.

Договори, що приймаються Банком у якості забезпечення за споживчим кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) споживчого кредиту, повинні укладатись з використанням типових шаблонів договорів, затверджених Правлінням Банку, а також не містити помилок, інформації, що не відповідає дійсності, виправлень та підчисток.

Співпраця Банку з нотаріусом розпочинається після позитивного завершення процедури акредитації нотаріуса, прийняття Банком рішення про акредитацію нотаріуса і здійснюється безстроково (окрім випадків скасування акредитації нотаріусів з підстав, визначених внутрішніми нормативними документами Банку). Надання нотаріусами нотаріальних послуг Банку та його клієнтам здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)