Shape 57 - Medal (Flat) Shape Shape

Вимоги до нотаріусів, які бажають пройти акредитацію

Вимоги АТ «КРЕДОБАНК» (надалі — «Банк») до нотаріусів, які бажають пройти акредитацію і надавати Банку та клієнтам Банку нотаріальні та інші додаткові чи супутні послуги:

  1. надання нотаріусом звернення-анкети за формою, встановленою Банком;
  2. досвід (практична діяльність) роботи нотаріусом щодо нотаріального посвідчення правочинів не менше 2 (двох) років;
  3. позитивна ділова репутація нотаріуса, що включає відсутність судових рішень, які набрали законної сили, по визнанню посвідчених даним нотаріусом договорів (угод) недійсними з вини нотаріуса, про проведення відносно даного нотаріуса слідчих дій по кримінальних справах;
  4. наявність офісу (робочого місця нотаріуса);
  5. відсутність простроченої заборгованості за отриманими кредитами перед Банком;
  6. можливість нотаріального посвідчення правочинів поза межами свого офісу;
  7. відкриття поточного рахунку в Банку;
  8. згода нотаріуса на використання типових шаблонів договорів, затверджених Правлінням Банку;
  9. відсутність родинних зв’язків з працівниками Банку.

Договори, що приймаються Банком у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, повинні укладатись з використанням типових шаблонів договорів, затверджених Правлінням Банку, а також не містити помилок, інформації, що не відповідає дійсності, виправлень та підчисток.

Співпраця Банку з нотаріусом розпочинається після позитивного завершення процедури акредитації нотаріуса, прийняття Банком рішення про акредитацію нотаріуса і здійснюється безстроково (окрім випадків скасування акредитації нотаріусів з підстав, визначених внутрішніми нормативними документами Банку). Надання нотаріусами нотаріальних послуг Банку та його клієнтам здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

Зразок анкети-заяви нотаріуса

Нотаріуси, які бажають пройти акредитацію можуть Надіслати email

Цілодобовий контакт-центр (безкоштовно по Україні)