Головна  |  Корпоративним клієнтам  |  Банківські рахунки  | Пакети послуг для Корпоративних Клієнтів

Пакети послуг для Корпоративних Клієнтів


 

КРЕДОБАНК пропонує для корпоративних клієнтів цікаві умови по розрахунково-касовому обслуговуванню – тарифні пакети:

 1. Новим корпоративним Клієнтам-резидентам (крім бюджетних установ), які відкривають в Банку перший поточний рахунок:
  • Пакет «Maxi – korpo (Базовий + Актив)» - з пріоритетом розрахункового обслуговування в національній валюті;
  • Пакет «Maxi – korpo (Базовий + Валюта)» - з пріоритетом валютного обслуговування;
  • Пакет «Maxi – korpo (Базовий + Готівка)» - з пріоритетом готівкового обслуговування;
  • Пакет «Maxi – korpo (Комплексний)» - для широкого спектру операцій з розрахункового та готівкового обслуговування в національній та іноземній валютах.
 2. Бюджетним організаціям - Тарифний пакет для бюджетних організацій.
 3. Нерезидентам - Тарифний пакет для корпоративних клієнтів-нерезидентів.
 4. Загальний Тарифний пакет для корпоративних клієнтів - резидентів

Особливості:

 1. Продаж Пакету:
  - укладання Договору банківського рахунку;
  - подання Заяви про підключення до Пакету;
  - укладання Договору про оплату банківських послуг у формі пакету послуг (у випадку підключення до одного з Пакетів «Maxi – korpo»). 
 2. Обслуговування всіх поточних (в т.ч. карткових) рахунків Клієнта здійснюється за одним Пакетом.
 3. Термін обслуговування за Пакетом – на строк дії Договору банківського рахунку.
 4. Банківські послуги, які не увійшли до обраного Пакету, надаються Клієнту по Пакету загальних цінових умов для корпоративних клієнтів – резидентів.
 5. Щомісячна плата за Пакет (відповідно до різновиду Пакету) сплачується Клієнтом авансом, шляхом договірного списання коштів з його поточного рахунку. Протягом першого місяця обслуговування (у якому відбулося підключення до Пакету) - плата розраховується пропорційно до кількості днів.
 6.  Зміна Пакету з ініціативи Клієнта:
  - протягом всього строку обслуговування Клієнта за одним з Пакетів «Maxi – korpo» він може ініціювати зміну Пакету (згідно Заяви)  на один з інших пактів «Maxi-korpo» або на Пакет загальних цінових умов для корпоративних клієнтів-резидентів.
 7. Дострокове припинення терміну обслуговування Клієнта за обраним Пакетом можливе в наступних випадках:
  - несплати Клієнтом до кінця поточного місяця щомісячної плати за обслуговування по Пакету «Maxi – korpo»;
  - анулювання діючого Пакету за рішенням уповноваженого органу Банку;
  - за згодою сторін або в інших випадках, передбачених законодавством та/або Договором.
  Після завершення строку обслуговування за обраним Пакетом, Банк самостійно переводить Клієнта на Загальний Тарифний пакет для корпоративних клієнтів - резидентів.
 8. Банк має право самостійно встановлювати та змінювати тарифи в будь-якому Пакеті.

За більш детальною інформацією, просимо Вас звертатися до найближчого відділення Банку.


КОНТАКТИ

Контакт-центр 0 800 500 8 50 (безкоштовно по Україні)
+38 032 297 64 70 - з-за кордону

КУРСИ ВАЛЮТ

Валюта Купівля  /  Продаж Курс НБУ
USD 2690.0000  /  2720.0000 2705.7689
EUR 2885.0000  /  2945.0000 2918.4423
PLN 625.0000  /  715.0000 683.7161
RUB 37.0000  /  48.5000 47.0380
станом на: 24.3.2017 детальніше
 

Курси банківських металів

Facebook  Twitter  Google+